Πέμπτη, 29 Ιούνιος 2017 20:27

Πόση σημασία παίζει ο αριθμός των λέξεων στη γλωσσική ανάπτυξη

Πόση σημασία παίζει ο αριθμός των λέξεων στη γλωσσική ανάπτυξη

Πολλοί γονείς ανησυχούν για το πόσες λέξεις λέει το παιδί τους και αν ο αριθμός είναι ικανοποιητικός για την ηλικία του.

Ο αριθμός των λέξεων που λέει το μικρό σας δεν είναι ο μοναδικός δείκτης για το πόσο καλά έχει αναπτύξει τις δεξιότητες επικοινωνίας. Και άλλες δεξιότητες παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο με τις λέξεις όπως η ικανότητα μη λεκτικής επικοινωνίας και η επικοινωνία για κοινωνικούς λόγους.
Πέρα από τον αριθμό των λέξεων που λέει το μικρό σας σημαντικό είναι να αναρωτηθείτε το εξής:

Έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί τις επιθυμίες και τις ανάγκες του και με ποιον τρόπο; Η γλώσσα του σώματος, οι εκφράσεις του προσώπου, το βλέμμα του πρώτα προς τα εσάς και μετά προς το αντικείμενο που επιθυμεί, οι ήχοι που δεν αποτελούν ολοκληρωμένες λέξεις αποτελούν μέρος της επικοινωνίας. Αρχικά είναι σημαντικό να γνωρίζετε πόσους από αυτούς τους τρόπους χρησιμοποιεί το μικρό σας για να επικοινωνήσει αντί για τις λέξεις ή σε συνδυασμό με αυτές.

 

Σχόλια